Výňatek z obchodních podmínek eshopu RicPic:

 6. odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

  • Kupující může odstoupit od  kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
  • Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle elektronicky na adresu karolina@ricpic.eu ve lhůtě 14 dnů. Kupující není povinen udávat důvod odstoupení od kupní smlouvy.
  • Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží bez nákladů na jeho dodání do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu s visačkami, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
  • U zboží na zakáku je smlouva platná ode dne připsání platby na účet. Kupující může od realizece tohoto nákupu odstoupit do 5 pracovních dnů. Zboží ušité na zakázku nelze vrátit, pouze 1x bezplatně upravit (délka, šířka).

Prosím o dodržení bodu číslo dvě, týkající se oznámení na email.
Email musí VŽDY obsahovat číslo účtu, kam chcete hodnotu zboží vrátit.

Balíček odesílejte na TUTO adresu.